Index 'n' Things

   Indexing Services & Desk Research

   Jacqueline Pitchford - Freelance Accredited Indexer & Information Analyst  

Home
Indexeerdiensten
Desk Research
CV
Portfolio
Tarieven & Offertes
Contact
Links
 

 

Tarieven & Offertes                                   
 

 

Indexeerdiensten

Mijn tarief is gebaseerd op het aantal te indexeren pagina's. Onder indexeerbare pagina's vallen doorgaans introductie, hoofdstukken, voetnoten en illustraties. Als richtlijn kunt u uitgaan van een tarief van
€ 3,85 per indexeerbare pagina. Dit tarief is gebaseerd op het merendeel van mijn werk: indexen voor wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties.

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de hoogte van het tarief:

 • Complexiteit van tekst/onderwerp
 • Gewenste diepgang van de index
 • Aantal gewenste indexen
 • Extreem strakke deadlines
 • Noodzaak om 's avónds of in het weekend door te werken

In het tarief per pagina is twee tot drie uur werk inbegrepen voor het verwerken van eventuele aanpassingen op verzoek van de auteur na oplevering van de index. Daarboven kan extra tijd in rekening worden gebracht.

Het kan voorkomen dat ik een toeslag in rekening moet brengen als er tijdens of na het indexeerproces aanpassingen in de drukproef worden gemaakt waardoor de index halverwege of achteraf moet worden aangepast (door o.a. wijzigingen in de paginering). Deze toeslag is gebaseerd op een uurtarief van € 38,50.

Om een definitieve prijsopgave te kunnen maken, ontvang ik graag meer informatie, zoals:

 • Type publicatie en de lezers-/doelgroep
 • PDF van de te indexeren tekst
 • Titel en onderwerp van de publicatie
 • Auteur/redacteur
 • Aantal te indexeren pagina's
 • Te indexeren pagina's (alleen introductie en hoofdstukken of ook (voet)noten, illustraties, voorwoord, bijlagen, etc.)
 • Eventueel het aantal beschikbare pagina's voor de index
 • Gewenst type index (onderwerps-, naams-, chronologisch, of een combinatie)
 • Te gebruiken huisstijl (bij het ontbreken van een huisstijl hanteer ik de British Standards - BS ISO 999:1996 / BS 1749:1985)
 • Verschijningsdatum van definitieve drukproef
 • Deadline
 • Gewenst formaat van de index (RTF, Word, PDF, etc.)

Ik waardeer het zeer een presentexemplaar te mogen ontvangen van het boek waarvan ik de index heb geschreven.

Naar boven

Desk research

Voor desk research geldt een ander uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraag, de duur van de opdracht en de deadline. Naast een uurtarief kunnen kosten ontstaan voor de aanschaf van informatiebronnen, kosten voor het zoeken in commerciële online databases en eventuele andere kosten. Per informatievraag breng ik minimaal 1 uur in rekening.

 

Naar boven

 

© Index 'n' Things